Motoriek

MOTORIEK

In de natuurgeneeskunde denken we minder in klachten maar veel meer in oorzaken. Natuurlijk is het fijn om te weten waarom U met uw kind naar de natuurgeneeskundig behandelaar bent gegaan en in dit voorbeeld is dat omdat de baby niet gaat kruipen of billen schuift, maar de natuurgeneeskundig behandelaar gaat op zoek naar de oorzaak.

Kruipen is een stadium in de ontwikkeling van baby’s. Eerst gaat de baby rollen en vanuit buiklig beginnen ze te kruipen. Dit begint tussen de 6 en 9 maanden. Dit is een gemiddelde!! Dus maak je niet te druk als de baby goed in zijn velletjes zit en nog niet – goed- kruipt.
Als de baby niet kruipt maar hoe dan ook billen schuift, fan mist het een fase in zijn ontwikkeling.

Waarom is kruipen belangrijk?
Een kind hoort op handden en voeten te kruipen: rechter arm en linker been en dan wisselen. Dat is best ingewikkeld. De armen zijn in het begin van de ontwikkeling van de baby het sterkst. De baby drukt zich al snel op op de armen. Maar dan de benen: deze moeten goed onder het bekken geplaatst kunnen worden, wil er een adequate kruipbeweging kunnen gaan ontstaan. Doordat kruipen lastig is: de beweging gaat over de middellijn: linker been /rechter arm vraagt dit veel van de coördinatie in de hersenen. Veel nieuwe verbindingen worden dan ook aangelegd tussen de linker en rechter hersenhelft.
Dit geeft voor later een goede basis voor de fijne en grove motoriek en inzicht in de wiskunde.

Wat doen we aan het niet kruipen?
We kijken wat de oorzaak is: ligt het in de rug, het bekken en de buikorganen, waardoor het been niet goed onder de billen geplaatst kunnen worden. Ook de ouders worden tips meegegeven om de baby te helpen om het kruipen te vergemakkelijken.

HOOFDBONKEN

In de natuurgeneeskunde denken we minder in klachten maar veel meer in oorzaken. Natuurlijk is het fijn om te weten waarom U met uw kind naar de natuurgeneeskundig behandelaar bent gegaan, maar de natuurgeneeskundig behandelaar gaat op zoek naar de oorzaak.

Wat is hoofdbonken.
Je legt jullie baby in bed en na een poosje zit je rustig in de huiskamer en hoor je boven uit de baby kamer gekke geluiden, je loopt naar boven en merkt dat de baby zich naar boven in het bedje of tegen de zijkant heeft gewurmd en rolt nu u snel met het hoofdje heen en weer en raakt met een grote kracht de boven – of zijkant van het bedje. Het maakt zo’n herrie, dat als dit midden in de nacht gebeurt de ouders er wakker van worden. De baby zelf wordt er zelden ook wakker van.

Wat is er aan de hand
De baby heeft zo te zien en te horen veel spanning in het hoofd, hoofdpijn en probeert op deze manier de hoofdpijn af te leiden. Als een volwassene hoofdpijn heeft kan hij een paracetamol pakken of duwt met zijn hand op de zere plek, maar dat doet een baby nog niet.

Wat doet de natuurgeneeskundig behandelaar eraan
De natuurgeneeskundig behandelaar gaat zoeken waar de oorzaak van de spanning in het hoofdje zit. De baby wordt van tenen, bekken tot het hoofdje onderzocht en de plek waar de spanning zich voor doet wordt behandeld. Dit kunnen ook meerdere plekken zijn. Dit zorgt voor een spanningsvermindering in het hele lijfje en hoeft het hoofdje ’s nachts geen pijnmeer te doen en tegen de rand van het bedje te bonkenen kunnen baby e n ouders weer rustig slapen ’s nachts.

EEN KIND MET EEN ONTWIKKELINGSACHTERSTAND

Wat verstaan we onder een ontwikkelingsachterstand
Ontwikkelingsachterstand is een verzameldiagnose voor kinderen die zich duidelijk langzamer dan gemiddeld ontwikkelen, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor is. Dat betekent dat men niet weet hoe het komt dat het kind achter is in de ontwikkeling, maar ook dat men niet weet wat de toekomst zal brengen voor het kind. Soms wordt na verloop van tijd wel duidelijk waardoor de ontwikkelingsachterstand veroorzaakt wordt. Het kan bijvoorbeeld een visuele of auditieve handicap zijn, een stofwisselingsziekte of chromosoomafwijking. Echter in de helft van de gevallen wordt nooit duidelijk wat precies de oorzaak is.
Er is sprake van een algehele ontwikkelingsachterstand wanneer een kind bepaalde mijlpalen (bijvoorbeeld grijpen, omrollen, zitten, lopen, praten) niet haalt op de leeftijd waarop dit gebruikelijk is. Een kind met een ontwikkelingsachterstand loopt op meerdere gebieden achter, maar kan op bepaalde gebieden wel redelijk goed ontwikkeld zijn. Kinderen die op meerdere gebieden buiten de marge vallen, krijgen de diagnose ontwikkelingsachterstand.
Bron:
Natascha Jansen, Ontwikkelingsachterstand. Een gids voor bezorgde ouders. 2006

Uit het voorgaande wordt al duidelijk, dat er veel kinderen zijn,die een achterstand laten zien, waar bij de oorzaak onbekend is.
Kan natuurgeneeskunde hier iets mee
Ik heb na 10 jaar natuurgeneeskundige ervaring gemerkt, dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand in hun lijfje bepaalde kenmerken vertonen: een voorkeursligging, ze zijn de ene of de andere kant op erg stijf en bewegen de goede kant op veel gemakkelijker als de andere kant: de wervel kolom laat de bewegingen naar de ene kant gemakkelijker toe als de bewegingen naar de andere kant. Vaak zie je dat de kinderen in hun baby tijd met hun hoofdje enorm naar achteren gelegen hebben en misschien dat nu nog wel doen. In hun beweeglijkheid zijn ze beperkt of juist overbeweeglijk. Dit kan een van de oorzaken zijn waardoor er een bewegingsachterstand is ontstaan. De bewegingsonmogelijkheid die in de baby tijd is ontstaan, kan in de verdere ontwikkeling van het kind een rem worden voor het ontstaan van een goede motoriek.
De natuurgeneeskundig behandelaar kan deze asymmetrie in bewegingen behandelen, zodat er een betere motoriek ontstaat. En al is het kind gehandicapt om wat voor reden ook, dan kan een natuurgeneeskundig behandeling de ruis van een lichamelijke bewegingsbeperking verminderen, zodat het kind toch beter kan communiceren, beter kan bewegen.
Vaak zie je bij deze kinderen meer oorontstekingen, verkoudheden, longontstekingen, blaas ontstekingen: dit zijn zaken, waar een natuurgeneeskundige behandeling het genezingsproces kan ondersteunen. Door de ribben losser te maken kunnen de longen beter ademen, het immuun systeem kunnen we in de behandeling versterken.
Ontlastingsproblemen en blaas ontstekingen zie je ook veel bij deze kinderen.
Door het bekken te behandelen maak je het de darmen mogelijk zich goed te bewegen. Dit geldt ook voor de blaas. De oorontstekingen zijn met natuurgeneeskunde goed te behandelen ( kijk onder het kopje : oorontstekingen).
Al deze ontstekingsprocessen ondermijnen de gezondheid van het kind en moet het alle zeilen bij zetten om goed in zijn velletje te komen en heeft niet genoeg energie om zich op de motorische ontwikkeling te bekommeren. Door een natuurgeneeskundige behandeling voor het immuun systeem en zijn hele lijfje gaat het kind beter in zijn velletje zitten, en de beperkingen die er in het bewegingsapparaat zitten worden eruit gehaald, dan is de weg vrij voor wat er in de mogelijkheden van het kind mogelijk is om de ontwikkeling op te pakken en verder uit te breiden.