Hoofd en Nek

OORPIJN BIJ KINDEREN

Een van de meeste gehoorde klachten al bij kleine kindjes is oorpijn. Nachtelijke drama’s spelen zich af waarna de ene antibiotica kuur na de andere wordt gegeven tot er overgegaan wordt naar ‘buisjes’.

Mogelijke oorzaak van deze klacht
Natuurgeneeskundig gezien zijn er meerdere oorzaken te onderscheiden:
Bij een kind loopt de buis van Eustachius nagenoeg horizontaal, waardoor het slijm uit de oren moeilijker weg gaat. Bij jongetjes loopt deze structuur meer horizontaal dan bij meisjes.
Een probleem van het immuunsysteem. Vaak hebben kinderen met oorpijn al vanaf hun babytijd problemen met hun stoelgang, met als mogelijke oorzaak te weinig goede darmbacteriën. Dit resulteert in meer schimmels in de darmen waardoor het immuunsysteem niet goed ondersteund wordt en er zodoende een dysbiose = wanverhouding tussen de schimmels en de gezonde darmbacteriën ontstaat. Het immuunsysteem mist haar basis en geeft deze informatie door aan het hele slijmvlies van darmen, longen, luchtpijp, de mond- en keelholte en natuurlijk de oren. Ook de ring achter in de keel en de amandelen ondervinden de gevolgen. Doordat de basis van dit immuunsysteem niet naar behoren functioneert, kunnen deze structuren hun werk niet goed doen en ontstaan er opgezette amandelen, continue verkoudheden en ook veel slijm in de oren. Door de stand van de buis van Eustachius is het voor het lichaam lastig om het slijm goed af te voeren. Stagnatie van slijm veroorzaakt in samenwerking met veel bacteriën of een virus de oorzaak.

Ook de slechte beweeglijkheid in de schedel(botjes) is een medeveroorzaker van oorproblemen. Als de schedel niet goed beweegt geeft dit problemen in het goed functioneren. Vaak zie je dat een babyschedel tijdens de geboorte aardig in de verdrukking heeft gezeten. Als dit door de eerste huilkreet niet volledig opgelost wordt, blijven er zones die minder beweeglijk zijn en kunnen deze zones de veroorzaker zijn van oorproblemen.

Wat wordt er bij oorproblemen gedaan tijdens een behandeling?
De natuurgeneeskundige behandeling kan beginnen met het behandelen van de darmen en dit in relatie met het bekken, dat vaak door de geboorte in elkaar gedrukt zit.
Schedeltje en al zijn botjes weer in hun beweeglijkheid zetten
Probiotica adviseren om de darmbacteriën verder aan te vullen en zo op die manier het immuunsysteem verder te ondersteunen om het kind weer in een ‘ouderwets’ gezond lijfje te zetten.

KISS

Wat is kiss?
De naam KISS is afkomstig uit het Duitse boekje van dr Heiner Biedermann en betekent Kopfgelenk- Inducierte- Symmetrie- Syndroom. Als we dit in het Nederlands vertalen komt het neer op een kindje met een verstoring van de symmetrie door een storing in het bovenste nekgewricht (het atlas -draaier en achterhoofd gewricht).

Wat is een symmetrie storing?
Ieder mens is wel een beetje scheef: het ene oog staat wat meer naar boven en het andere oog is wat groter; het ene oor staat wat hoger dan de andere; iemand staat wat meer op zijn ene been, staat wat scheef, hangt wat meer over links/rechts. Een compleet symmetrisch mens (baby) moet nog geboren worden.
Echter, wanneer een baby op een leeftijd van 2 tot 3 weken al een duidelijke zijdelingse kromming toont (bijvoorbeeld het hoofdje zo naar achteren draagt dat je het pas met alle kracht recht op de wervelkolom krijgt) of wat je veel ziet naar een zijde overhangt dan spreek je van een verstoring van de symmetrie.
Als er niets aan deze asymmetrie wordt gedaan, kan deze verstoring aanwezig blijven en hindert dit het kind in de rest van het leven waardoor het zich niet symmetrisch kan ontwikkelen.
Een zijdelingse kromming in de wervelkolom zorgt er voor, dat de rug niet mooi kan draaien: Het kind wordt in zijn motoriek onhandiger, valt veel meer, moet veel meer moeite doen om mijlpalen te halen dan zijn kleeftijdgenootjes en beweegt zich eigenlijk liever niet. Het hoofd wat in de babytijd zo naar achteren wordt gehouden, zorgt er voor dat de oog-hand coördinatie hinder ondervindt: de fijne motoriek loopt vertraging op of blijft lastig. Dit kan leiden tot spraak- en taal problemen.

Hoe kan zo’n symmetrie storing ontstaan?
Tijdens een ‘soepel’ geboorte proces steunt het kinderhoofdje op de borst en beide nekgewrichtjes. Op deze manier ligt de baby op de juiste manier in het geboorte kanaal. Helaas is dit niet altijd zo. Dan steunt de baby niet met de kin op de borst, waardoor er meer druk ontstaat op een van de beide nek gewrichtjes. Zo’n gewrichtje bestaat op dat moment nog voor het grootste deel uit kraakbeen en is daardoor vervormbaar. Door de asymmetrische druk ontstaat er een asymmetrische stand van deze gewrichtjes. Dat veroorzaakt dat het hoofd scheef op de nek komt te staan en een scheve houding van het hoofd is ‘geboren’.
Na de geboorte wordt de baby op de rug gelegd en het hoofd valt heel gemakkelijk op de ene kant en blijft daar graag op liggen. Een scheef hoofdje is het gevolg, wat al op te merken is binnen 2 tot 3 weken. De achterkant van de schedel kan aan een kant erg vlak worden. Blijft dit 2-3 weken bestaan, dan merk je dat het hoofd je aan de voorkant ook mee gaat veranderen en er een heel scheef hoofdje ontstaan is.

Wat is er aan te doen?
Een natuurgeneeskundig behandelaar kan het niet goed symmetrisch bewegen van de beide nekgewrichtjes behandelen met hele zachte technieken en dan kan het hoofdje in de nek weer in de oorspronkelijke symmetrische houding bewegen. Hierdoor kan de basis van het hoofdje weer recht worden en kan het hoofd zowel links als rechts goed omdraaien. Door de baby vervolgens om en om op een andere zij te leggen, kan het lijfje aan de nieuwe houding van het hoofdje wennen. Het kindje kan het hoofdje weer vrij bewegen, waardoor de ‘normale’ ontwikkeling weer wordt gestimuleerd.

WAAROM EEN HELM?

Wanneer het consultatiebureau constateert dat het hoofdje van een baby scheef is gegroeid, wordt een verwijzing gegeven voor de kinderarts. In veel gevallen verwijst deze kinderarts de baby door naar een orthopedisch instrument maker, die de baby een helm aanmeet om zodoende de scheefheid te corrigeren.

Mogelijke oorzaak van het scheve hoofdje
Het consultatie bureau adviseert de ouders om de baby na de kraamtijd altijd op de rug te leggen, dit in verband met hun angst over wiegendood. Echter, een babyschedeltje is zacht en vervormbaar. Wanneer dit zachte schedeltje altijd op de achterzijde of op de voorkeurskant ligt ontstaat er vanzelf een afgeplat schedeldeel.

Maar het blijkt, dat in 95% van deze schedeltjes al tijdens de zwangerschap een verschuiving opgetreden in de gewrichtjes in de schedel: tijdens de zwangerschap ligt de baby altijd met één kant van zijn hoofdje op het bekken van de moeder. Aan het eind van de zwangerschap is er minder vruchtwater en komt het hoofdje aan de ene kant wat meer ‘strak’ tegen de bekken rand van de moeder te liggen. Het schedeltje past zich aan. Dit kan al een asymmetrie in de schedelbasis vòòr de geboorte geven. Vervolgens komt het geweld van de eigenlijke bevalling er nog overheen, waardoor de stand van voor de geboorte nog verder ‘bevestigd’ wordt.
Wanneer de schedel groeit, dan wordt de centrale asymmetrie al snel duidelijk: de baby geeft duidelijk aan dat het met het hoofd veel liever naar de ene kant op ligt, altijd die kant uit kijkt en de ene borst veel gemakkelijker pakt en met de andere veel meer moeite heeft. De voorkeur is al duidelijk op de leeftijd van 3-4 weken.

Wat is het effect van een helm?
Je dwingt met een helm in 1½ jaar het asymmetrische hoofdje om weer mooi rond te worden. De helm moet dan wel dag en nacht op. Cosmetisch is dat mogelijk, maar dit heeft geen effect op de asymmetrie die in de basis ligt van het probleem.
Deze ’therapie’ is nog relatief jong, waardoor er nauwelijks iets bekend is over de mogelijke gevolgen. Er is nog niets bekend over hoe het hoofdje zich gaat gedragen als de helm afgaat, of het hoofdje mooi rond blijft en of de asymmetrie als de basis van het probleem het hoofdje weer terug modelleert naar voor de asymmetrie. Kijk maar bij orthodontie: vaak gaan de tanden en kiezen na jaren behandelen weer voor een groot deel terug staan naar de stand van in het verleden!!! Het lichaam laat zich lastig corrigeren als de basis niet behandeld wordt.

Alternatief van de helm
Als je al vanaf het begin bij je baby doorhebt dat er een asymmetrie aan het ontwikkelen is, neem dan contact op met een natuurgeneeskundig behandelaar en laat de oorzakelijke asymmetrie in het schedeltje behandelen. De oorzaak is dan weg en de symmetrie ontwikkelt zich vanzelf. En doe dat zo snel mogelijk! In de eerste maand groeit het schedeltje 3 cm, de volgende twee maanden ook 3 cm. Er is veel beweeglijkheid in de schedel, die je heel gemakkelijk kunt gebruiken om de asymmetrie te herstellen! Deze snelle groei neemt af met het ouder worden van jullie baby. Een reden om zo snel mogelijk naar de natuurgeneeskundig behandelaar te gaan!!!