Behandeling

De behandeling richt zich op het algehele welbevinden en de gezondheid van het kind. Doordat een kind zowel mentaal als fysiek nog volop in ontwikkeling is, is een behandeling van een kind niet te vergelijken met een behandeling van een volwassene. Ook elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering; een peuter wordt anders behandeld dan een pasgeboren baby.

Daarbij vraagt elk kind zijn eigen unieke benadering, elke behandeling staat op zichzelf. Het kind speelt hierbij een belangrijke rol in de manier van behandelen. Al spelend worden bewegingen gedaan, waarbij wordt bekeken wat het kind nodig heeft om zich beter te voelen. Met behulp van deze aanpak vinden de meeste kinderen een behandeling dan ook niet storend. Ze kunnen er van genieten omdat er met zachte mobilisatie- en manipulatietechnieken wordt gewerkt. Wanneer kinderen huilen tijdens de behandeling, geven ze aan dat er ergens iets niet lekker zit. Hieraan kan dan gewerkt worden. Over het algemeen vallen de kindjes aan het eind van de behandeling (tevreden) in slaap.

VERLOOP VAN EEN BEHANDELING

Ik bekijk jullie baby bij de behandeling in al zijn weefselstructuren: zijn botten, organen, zenuwgestel, spieren etc. Hierbij vind ik vaak dat de oorzaak van het huilen gelegen is in het feit dat de geboorte voor het kind een heftige ervaring is, en dat de schedel te weinig ruimte heeft gehad in het geboortekanaal. Daardoor kan een zenuw of een bloedvat in de verdrukking hebben gezeten. Denk maar eens aan de invloed van een tang of vacuümverlossing op het hoofdje van een baby. De krachten die op deze manier op het hoofdje uitgeoefend worden zijn niet gering en kunnen de oorzaak zijn van een disbalans die je terugvindt in het gehele lijfje van uw kind.

Voor kenmerken van een huilbaby waarvoor een behandeling zonder twijfel zin zou hebben kijkt u op deze pagina.

Hoe ga ik tijdens behandeling aan het werk?

Vanzelfsprekend staat de veiligheid van de te behandelen baby  te allen tijde bovenaan! Samen doorlopen we grofweg de volgende fases:

Op zoek naar de oorzaak:

In eerste instantie worden de reflexen van het kind beoordeeld. Dan zijn de bewegingen in het hele lijfje aan de beurt: zijn alle bewegingen in de wervelkolom mogelijk, naar voren en het achteroverbuigen, over beide zijkanten buigen- vrij zijn. Kunnen de armen en benen naar alle kanten goed bewegen?

Ook het hoofdje hoort bij de behandeling. De schedel wordt bekeken, schedelnaden, de botjes en de samenhang met de bovenste nekwervels. Ook de bewegelijkheid van het hoofdje wordt bekeken. Kan deze richting alle kanten vrij draaien of geeft de baby aan dat er beperkingen zijn?

Behandeling:

Doorgaans behandelen de ouders zoveel mogelijk mee. Hun handen nemen hun plaats in op de baby, en ik leg mijn handen er overheen. Op die manier voelt de ouder precies wat ik doe en wat de reactie van hun baby daarop is.

Behandeling van uw huilbaby is simpel

Op het hoofdje is het wat lastig om zoveel handen een plekje te geven en daarom vraag ik de ouders of ze hun hand(en) op de buik van de baby willen leggen.

Met het behandelen van de schedel maken we gebruik van het ‘ademritme’ van de schedel. Het schedeltje zet uit en komt weer terug. Dit ritme gebruiken we om de asymmetrie in de schedel botjes terug te laten keren naar hun symmetrisch bewegen. Zo worden de verstoringen opgelost zonder kracht van buitenaf. Het is geen manuele manipulatie waar bewegingsgrenzen worden overschreden! De baby doet het zelf en de behandelaar vertelt slechts hoe het moet.

Het is niet zo dat uw baby na één behandeling gelijk  al van alle klachten af is. Maar al na deze eerste keer zult u versteld staan van het resultaat van die éne behandeling. Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.