OSTEOPATHIE

Een natuurgeneeskundige behandeling richt zich op het algehele welbevinden en de gezondheid van het kind. Doordat een kind zowel mentaal als fysiek nog volop in ontwikkeling is, is een behandeling van een kind niet te vergelijken met een behandeling van een volwassene. Ook elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering; een peuter wordt anders behandeld dan een pasgeboren baby.

Daarbij vraagt elk kind zijn eigen unieke benadering, elke behandeling staat op zichzelf. Het kind speelt hierbij een belangrijke rol in de manier van behandelen. Al spelend worden bewegingen gedaan, waarbij wordt bekeken wat het kind nodig heeft om zich beter te voelen. Met behulp van deze aanpak vinden de meeste kinderen een behandeling dan ook niet storend. Ze kunnen er van genieten omdat er met zachte mobilisatie- en manipulatietechnieken wordt gewerkt. Wanneer kinderen huilen tijdens de behandeling, geven ze aan dat er ergens iets niet lekker zit. Hieraan kan dan gewerkt worden. Over het algemeen vallen de kindjes aan het eind van de behandeling (tevreden) in slaap.

Hoewel er op deze site veel specifieke oorzaken genoemd worden om een natuurgeneeskundig behandelaar te bezoeken, hoeven de kinderen niet altijd specifieke problemen te hebben om baat te hebben bij een behandeling.

Verloop van een behandeling

Vanzelfsprekend staat de veiligheid van de te behandelende baby tijdens de natuurgeneeskundige behandeling te alle tijde bovenaan! De behandeling verloopt grofweg de volgende fases:

Op zoek naar de oorzaak:
In eerste instantie worden de reflexen van het kind beoordeeld. Dan zijn de bewegingen in het hele lijfje aan de beurt: zijn alle bewegingen in de wervelkolom mogelijk, naar voren en het achteroverbuigen, over beide zijkanten buigen- vrij zijn. Kunnen de armen en benen naar alle kanten goed bewegen?

Ook het hoofdje hoort bij de behandeling. De schedel wordt bekeken, schedelnaden, de botjes en de samenhang met de bovenste nekwervels. Ook de bewegelijkheid van het hoofdje wordt bekeken. Kan deze richting alle kanten vrij draaien of geeft de baby aan dat er beperkingen zijn?

Behandeling:
Doorgaans behandelen de ouders zo veel mogelijk mee. Hun handen nemen hun plaats in op de baby, en ik leg mijn handen er overheen. Op die manier voelt de ouder precies wat ik doe en wat de reactie van hun baby daarop is.

Op het hoofdje is het wat lastig om zoveel handen een plekje te geven en daarom vraag ik de ouders of ze hun hand(en) op de buik van de baby willen leggen.

Met het behandelen van de schedel maken we gebruik van het ‘ademritme’ van de schedel. Het schedeltje zet uit en komt weer terug. Dit ritme gebruiken we om de asymmetrie in de schedel botjes terug te laten keren naar hun symmetrisch bewegen. Zo worden de verstoringen opgelost zonder kracht van buiten af. Het is geen manuele manipulatie waar bewegingsgrenzen worden overschreden! De baby doet het zelf en de natuurgeneeskundig behandelaar vertelt hoe het moet.

© 2000 RightSite